OCSI ZA EMISIJU NVO SEKTOR

by OMSA Archive | January 21, 2021

Članovi OCSI struktura, početkom godine snimili su prilog za emisiju NVO sektor. Govorili su o tome kako je organizacija nastala, njenim ciljevima i aktivnostima, kao i planovima za budućnost.

Govorili su Katarina Gačević, Generalna sekretarka OCSI, Bojana Minić, alumnistkinja i članica Borda povjerenika OCSI, Andrej Nedović, koordinator Kluba Alumnista i član Upravnog odbora, Dimitrije Jovićević, član Upravnog odbora, Miloš Đuranović, programski menadžer i član OCSI Sekretarijata, Kristina Đenđinović, lokalna koordinatorka za Austriju i članica Upravnog odbora, Pavle Komatina, koordinator OCSI grupe tehničkih nauka, Matija Keković, bivši predsjednik Skupštine OCSI, Nikolina Martinović, predsjednica Skupštine OCSI, Nikolina Radonjić, menadžerka za administracije i članica OCSI Sekretarijata i Svetlana Duković, koordinatorka OCSI Naučno-istraživačke mreže.

Kompletan prilog možete pogledati na YouTube kanalu RTCG televizije putem sljedećeg linka.