Odgovor Vlade Crne Gore na inicijativu za pomoć CSI, pandemija COVID-19

by OMSA Archive | May 13, 2020

OCSI je 28.04.2020. uputila Predsjedniku Vlade, g. Dušku Markoviću, inicijativu za dodjelu finansijske pomoći crnogorskim studentima u inostranstvu, koji su se u trenutku pandemije našli u inostranstvu. 

U nastavku možete pronaći incijativu i odgovor Vlade Crne Gore na istu. 

"Poštovani g. Markoviću,

Obraćam Vam se u ime Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) koja okuplja široku mrežu naših studenata, koji svoje studije završavaju na renomiranim svjetskim univerzitetima. OCSI je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najkompletniju globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI). OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i promovisanju potrebe za povratak školovanog kadra, sa prestižnih univerziteta širom svijeta, u Crnu Goru.

Povod našeg obraćanja su posljedice izazvane pandemijom COVID-19 po našu studentsku populaciju u inostranstvu. Na samom početku, želimo da uputimo zahvalnost Vama i Vladi Crne Gore na incijativi za organizovanje evakuacionih letova za crnogorske državljane nazad u zemlju, te da istaknemo požrtvovanost i spremnost službenika Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko-konzularne mreže da pomognu svim našim studentima u situaciji ovako teškoj i rizičnoj za sve nas. Kao zajednica studenata i Organizacija veoma cijenimo napore Vlade da suzbije dalje širenje pandemije u Crnoj Gori, i smanji posljedice izazvane istom.

Međutim, uprkos prilici za povratak svih naših državljanja u domovinu, dio studentske populacije u inostranstvu je odlučio da ostane u inostranstvu i time spriječi potencijalni rizik prenosa virusa u Crnu Goru, dok je određeni broj studenata, silom prilika, bio primoran da ostane u inostranstvu. Postoje brojni faktori koji su uticali na ovakvu odluku i oni se razlikuju od države do države, i od slučaja do slučaja. Određeni broj studenata, koji su ostali u inostranstvu, se u ovom trenutku suočavaju sa poteškoćama da nastave normalno životno funkcionisanje, usljed otežane ekonomske situacije u svijetu. Tako su npr. razne vrste stipendija, u zemljama gdje su valute značajno devalvirale, postale manje vrijedne; a neki su trenutno u neizvjesnosti kada će im biti isplaćen preostali dio iznosa. Takođe, veliki broj naših studenata trenutno nije u mogućnosti da pronađe zaposlenje, a pojedini koji su imali studentski posao/plaćenu praksu su bivali otpušteni, što je u većini situacija i slučaj sa samofinansirajućim studentima. Važno je takođe napomenuti da i bez obzira na mogućnost povratka u Crnu Goru, ugovori za studiranje i ugovori za zakup stanova/soba, obavezuju naše studente da redovno podmiruju svoje obaveze, što ih u ovom trenutku stavlja u nezavidnu situaciju uzimajući u obzir novonastale i vrlo neizvjesne okolnosti.

Stoga, koristimo priliku da Vas pozovemo da, u ime Vlade Crne Gore, uzmete u razmatranje i prijedlog Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu da se onim crnogorskim studentima, koji su ostali u inostranstvu a koji imaju finansijskih poteškoća, dodijeli jednokratna finansijska pomoć. U cilju efiksanijeg sprovođenja iste, predlažemo da se uspostave kriterijumi poput toga da se studenti trenutno nalaze u inostranstvu i da studiraju na full-time studijama ili razmjeni, a nezavisno od toga da li primaju stipendiju ili su samofinansirajući studenti.

Konačno, i pored inicijative za pružanje finansijske podrške studentima kojima je u ovom trenutku ista neophodna, koristimo priliku da ponudimo naše resurse Vladi Crne Gore, koji se najviše ogledaju u znanju i iskustvima našeg članstva, u cilju prevazilaženja posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

Unaprijed zahvaljujemo na izdvojenom vremenu da razmotrite našu inicijativu. Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna pitanja i nadamo se prilici da sarađujemo u budućnosti.

S poštovanjem,

Dimitrije Jovićević"

Odgovor Vlade, proslijeđen od strane Ministarstva prosvjete 12.05, možete pronaći na ovom linku.