ODRŽANA ONLINE DEBATA/DISKUSIJA NA TEMU – DA LI NAM JE I DALJE POTREBAN FEMINIZAM?

by OMSA Archive | December 13, 2020

U subotu, 12. decembra 2020. godine, članovi OMSA grupe društvenih nauka su održali osmišljenu online debatu/diskusiju na pitanje ,,Da li nam je i dalje potreban feminizam?''

Cilj debate i diskusije je bio da se šira publika upozna sa položajem žene u oblasti ekonomije, prava i politike ali i značajem feminizma u današnjici.

Diskusiji je prethodilo istraživanje javnog mnjenja na temu feminizma, u okviru kojeg je ukupno ispitano 192 mladih ljudi. Postavljena pitanja kao i puni pregled statistike koju je obradila Spaić Anja (studentica politologije na UCG / Sapienza University of Rome i članica OCSI tematske grupe društvenih nauka) možete pronaći na sljedećem linku, a neke od rezultata ankete (koju je popunilo 136 ljudi) i instagram glasanja (u kojem je učestvovalo 56 ljudi) možete vidjeti i na sljedećim slajdovima.

Događaj je započet kraćom osmišljenom debatom na kojoj je Nedović Andrej (magistar biznis administracije, direktor Sektora za finansije i projekte u Eko fondu i član OCSI tematske grupe društvenih nauka) argumentovao zašto nam danas više nije potreban feminizam, dok je njegov oponent - Burzanović Stela (magistar poslovne psihologije i menadžmenta, profesor poslovne psihologije) iznijela argumente u odbranu feminizma.

Nakon obostranog opovrgavanja argumenata uslijedila je diskusija u kojoj je Adžić Mirjana (diplomirani psiholog, student master programa u oblasti ponašanja potrošača na Ewha Womans University i članica OCSI tematske grupe društvenih nauka) razbila stereotipe i definisala pojam feminizma, kao pokret koji treba da obezbjedi ženama jednake mogućnosti, slobode i ljudska prava kao što ih imaju muškarci. Ona je takođe objasnila zbog čega je feminizam danas potreban i muškarcima.

Bulatović Jovana (Humphrey Fellow at Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse University i članica OCSI tematske grupe društvenih nauka) je statistički predstavila položaj žene u ekonomiji Crne Gore. Na sledećim graficima možete vidjeti grafički predstavljenu Monstat publikaciju “Žene i muškarci u Crnoj Gori” za 2018. godinu, a naime:

  • problem jaza u plaćanju žena i muškaraca za isti posao;
  • odnos polova na niskim i visokim radnim pozicijama, ali i srazmjernost u visokom obrazovanju;
  • srazmjeru u nezaposlenosti prema polu i dužini radnog staža.

A ukoliko vas zanima isti Monstat izvještaj koji daje kratak prikaz stanja žena i muškaraca u našem društvu za 2020. godinu detaljnije možete vidjeti na ovom linku.

Radovanović Olga (diplomirani pravnik i student master programa u oblasti pravnih nauka na University of Bologna i članica OCSI tematske grupe društvenih nauka) je govorila o pravnom položaju žene kroz istoriju i aktuelnu primjenu stečenih prava žene danas, koja sugeriše na to da ni u pravnom pogledu ženama nije upotpunosti obezbjeđena ravnopravnost.

Knežević Anna (magistar medjunarodnih odnosa, specijalista za ekonomske i kulturne integracije i koordinator OCSI tematske grupe društvenih nauka) je navela 3 argumenta koji dokazuju da je ravnopravnost žena u politici daleko od realnosti:

  • nedovoljna zastupljenost žena u parlamentima, ministarstvima i državnim vrhovima;
  • mnogo veća od muškaraca stopa žena u politici koje nemaju djecu, sugeriše na primoranost žene da žrtvuje porodicom zarad njene političke karijere;
  • žene u politici su izloženije od muškaraca nasilju i prijetnjama

Keković Matija (diplomirani ekonomista, član IWCL-a i OCSI tematske grupe društvenih nauka) se osvrnuo i na položaj žene u društvu i alarmirajuće podatke kućnog nasilja nad ženama čiji procenat raste u doba COVID-19. On je takođe sumirao glavne argumente diskusije i došao do zaključka da nam je feminizam (u njegovom pravom značenju) i dalje potreban da bismo izgradili ravnopravno društvo.

Na kraju događaja učesnici su komentarisali rezultate ankete i odgovarali na pitanja slušaoca.

Kompletnu debatu/diskusiju možete pronaći na sljedećem linku.