ODRŽANA ONLINE DISKUSIJA POVODOM SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV HIV-a

by OMSA Archive | December 9, 2020

U utorak, 1. decembra 2020. godine članovi OCSI tematskih grupa održali su online diskusiju posvećenu svjetskom danu borbe protiv HIV-a.

Cilj diskusije je bio da se šira publika upozna sa opasnostima koje predstavlja HIV, kao i drugih virusa poput Humanog papilomavirusa (HPV) i Herpes simplex virusa (HSV).

Diskusiji je prethodilo istraživanje, u okviru kojeg je učešće uzelo 180 mladih ljudi, na temu polno prenosivih bolesti. Postavljena pitanja kao i ponuđene i tačne odgovore možete pronaći na sljedećem linku, a rezultate možete vidjeti na sljedećim graficima.

Diskusiju su započele članice OCSI tematske grupe medicinskih nauka Jovana Savić, studentiknja medicine u Bolonji i Andrijana Ivanović, studentkinja medicine u Marburgu.

One su na primjeru jedne studije o pacijentu iz Njemačke, pričale o testiranju, prevenciji, simptomima, kao i stigmi AIDS-a kao bolesti. Na osnovu slučaja pomenutog pacijenta, provele su gledaoce kroz proces dijagnostike i liječenja kroz oči ljekara.

Snimak ovog dijela diskusije možete vidjeti na sljedećem linku.

U drugom dijelu diskusije, govorile su članice OCSI tematske grupe prirodnih nauka Kristina Đenđinović i Katarina Gačević, studentkinje mikrobiologije i genetike u Beču i Anđela Kovačević, studentkinja medicinske biotehnologije u Rimu.

Kristina se nadovezala na temu koleginica iz prethodne grupe i ukratko, na vrlo jednostavan način, objasnila kako zapravo izgleda virus HIV-a i kako izgleda napad virusa na imunološki sistem čovjeka. Tom temom je zatvorena diskusija na temu HIV-a i AIDS-a.

Katarina i Anđela su se potom osvrnule na HPV virus, opasnosti koju predstavlja, važnost redovnog godišnjeg testiranja žena, po početku seksualne aktivnosti, kao i postojećim vakcinama i njihovoj efikasnosti. Govoreno je i o herpes virusu, razlici između oralnog i genitalnog herpesa, kao i mogućnostima liječenja.  

Kompletnu diskusiju možete pronaći na sljedećem linku.