Održani “Otvoreni Dani Ambasada” u crnogorskim ambasadama

by OMSA Archive | November 3, 2019

ODRŽANI “OTVORENI DANI AMBASADA” U CRNOGORSKIM AMBASADAMA

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI), u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Upravom za dijasporu, organizovala je u subotu 19. oktobra o.g. sedme Otvorene dane ambasada – Montenegro Embassies Open House (MEOH) u crnogorskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta. Jedan od glavnih prioriteta organizacije je obrazovna i radna mobilnost, kao i proaktivan pristup crnogorskih studenata prema matici. Oko 1 400 studenata stiče akademsko znanje širom svijeta i uspostavljena je saradnja sa nizom relevantnih institucija i kompanija u Crnoj Gori, koje bi omogućile praksu, sezonske poslove i pružila priliku da naši studenti započnu svoju profesionalnu karijeru.

„Otvoreni dani ambasada“ organizovani su u brojnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, i to u Belgiji, Mađarskoj, Kini, Argentini, Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Turskoj, Ruskoj Federaciji, SAD-u, Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj Konfederaciji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Događajima su takođe prisustvovali i bivši studenti (CSI alumni), koji su govorili o svom studentskom životu i radnom iskustvu u zemlji prijema. Studenti su imali prilike da razgovoraju i sa privrednicima, kulturnim poslenicima, sportistima porijeklom iz Crne Gore.

Ambasador Crne Gore u R. Argentini prof. dr Srđan Stanković izrazio je zadovoljstvo što sve veći broj naših studenata studira na argentinskim fakultetima i naveo da su studenti dostojni reprezenti Crne Gore, što je rezultiralo posjetama argentinskih studenata Crnoj Gori. Generalni konzul Crne Gore u Frankfurtu Ivana Đukanović apostrofirala je kvalitet studija u Njemačkoj i istakla spremnost konzulata da okuplja i umrežuje studente, u cilju jačanja veza sa maticom. Ambasador Crne Gore u R. Sloveniji prof. dr Vujica Lazović kazao je da su dobri međudržavni odnosi R. Slovenije i Crne Gore prenešeni na polje obrazovanja, pa crnogorski studenti mogu studirati na slovenačkim univerzitetima pod istim uslovima kao slovenački studenti. Istakao je da crnogorski studenti koji studiraju na prestižnim univerzitetima širom svijeta mogu predstavljati pokretačku snagu budućeg ekonomskog, ali i sveukupnog razvoja Crne Gore. Ambasador Crne Gore u Mađarskoj mr Aleksandar Moštrokol istakao je da naši studenti predstavljaju „malu crnogorsku studentsku koloniju u Mađarskoj“. Dodao je da je izuzetno važno njihovo učešće u aktivnostima Ambasade, kao i da će Ambasada nastojati da podrži svaku inicijativu i zahtjeve studenata. Ambasador Crne Gore u Londonu Borislav Banović je naznačio da je ovakva inicijativa okupljanja studenata dobra prilika za razmjenu iskustava, sa posebnim fokusom na visoko obrazovanje i potencijal crnogorskih studenata u UK. Među gostima su bili i doktori nauka koji rade u istraživačkim centrima, a koji su izrazili želju da sarađuju sa matičnim Ministarstvom nauke i drugim relevantnim crnogorskim institucijama koje se bave poslovima iz oblasti nauke. U susretu sa ambasadorkom Crne Gore u Rimu dr Sanjom Vlahović, prisutni studenti su imali prilike da se upoznaju sa projektom saradnje italijanskog Nacionalnog savjeta za istraživanje (CNR) i Istorijskog instituta Crne Gore pod nazivom „Arheološka laboratorija Italija – Crna Gora“, u okviru kojeg se istražuje arheološki lokalitet antičkog rimskog grada Duklja. Ambasadorka Crne Gore u Atini Ana Vukadinović je, tokom susreta sa našim studentima u Grčkoj, pohvalila aktivan angažman crnogorskih kadeta koji se obrazuju na vojnim akademijama u Grčkoj. Upoznala je prisutne sa inicijativom formiranja Udruženja Crnogoraca u Grčkoj, potom imenovanja počasnog konzula Crne Gore u Solunu. Takođe, informisala je da će Ambasada učestvovati na XX Međunarodnom Božićnom bazaru krajem novembra o.g.

Studenti su izrazili zadovoljstvo spremnošću diplomatsko-konzularnih predstavništava da budu njihov oslonac u zemljama prijema, a ove susrete okarakterisali kao priliku da govore o problemima sa kojima se suočavaju tokom perioda studiranja u inostranstvu. 

Uzd

Izvor: Uprava za dijasporu

Više fotografija je dostupno na Facebook stranici OCSI.