Osnivačka žurka 2012.

by OMSA Archive | August 8, 2012

"OMSA at its best! Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu je bila jedan od domaćina dnevne žurke organizovane u plažnom baru Mr. Stefan Braun u Bečićima. S obzirom na to da je većina dotadašnjih članova naše Organizacije bila raštrkana širom svijeta i da se ovakvo okupljanje nije moglo biti organizovati ranije, odlučeno je da to bude avgust kada je većina nas u Crnoj Gori. Okupljanje je počelo u ranim popodnevnim časovima, i već nakon par sati atmosfera je dovedena do usijanja, pa se žurka na trenutke prenosila i na prve metre neuobičajeno hladnog mora.

S obzirom na prirodu naše Organizacije, ovakva okupljanja su, nažalost, rijetka, pa nam ostaje da se spremamo za ljeto 2013. i još veće okupljanje (pošto bolje ne može bit’)."