Osnovana Naučno-istraživačka mreža OCSI

by OMSA Archive | September 29, 2020

U avgustu ove godine, Skupština Organizacije je izmjenama i dopunama Statuta donijela odluku o osnivanju Naučno-istraživačke mreže Organizacije! Naučno-istraživačka mreža je nova struktura OCSI koji ima za cilj da okupi članove i alumniste Organizacije koji su aktivni PhD studenti, postdoc, istraživači i predavači na univerzitetima širom svijeta.

Naučno-istraživačka mreža se bavi organizovanjem naučno-istraživačkih aktivnosti, povezivanjem članova mreže širom svijeta, iniciranjem naučnih projekata i dr. Da biste se pridružili radu Naučno-istraživačke mreže potrebno je da se registrujete na sajtu Organizacije, kao član ili alumnista. Ukoliko se registrujete kao član, nakon što navedete da ste PhD student dobićete pozivnicu da se uključite u rad mreže. Ukoliko se registrujete kao alumnista, neophodno je da odgovorite na pitanje da li želite da se priključite radu Naučno-istraživačke mreže.

Upravni odbor OCSI je otvorio Konkurs za pozicije koordinatora Naučno-istraživačke mreže, koji su veza (u organizacionom smislu) između aktivnosti i godišnjeg plana/agende Organizacije, sa jedne strane, i članova Naučno-istraživačke mreže. U okviru istog, izabrani su koordinatori NIM: Alija Dervić i Svetlana Duković.

Alija je doktorand na Tehničkom univerzitetu u Beču, gdje radi kao istraživač u oblasti integrisanih foto detektora baziranih na lavinskim foto-diodama u CMOS tehnologiji. Za svoje istraživanje nagrađen je prestižnom full-time stipendijom “DOC” od strane Austrijske akademije nauka (OeAW). Magistrirao je u na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u oblasti integrisanih kontrolabilinih strujnih pojačavača u CMOS tehnologiji. Radio je kao istraživač u prvom Centru izvrsnosti Crne Gore (BIO-ICT). Grupa u kojoj je Alija radio, donijela je prvi WIPO patent u Crnu Goru iz oblasti Elektrotehnike. Jedan je od pronalazača prvog crnogorskog hardverskog startup-a BeeAnd.me – IoT rješenje za monitoring pčeljinjih društava. BeeAnd.me je nagrađen za najbolje e-commerce rješenje na WSA (World Summit Award) 2018. godine, kao i za najbolji IoT startup u Austriji iste godine. Alija je jedan od osnivača i mentor škole “Prototyping in IoT-Creative Engineering” na Innes Institutu u Beču.

Svetlana je osnovne studije završila na Fakultetu Humanističkih nauka na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. je Dobitnica stipendije Federacije Rusije za magistarske studije u trajanju od 3 godine koje je kompletirala na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu „Visoka škola ekonomije“ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) u Moskvi. Svoj akademski put nastavlja uz pomoć stipendije za doktorska israživanja Ministarstva nauke na UDG-u, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK Novi Sad i Nacionalnom istraživačkom univerzitetu „Visoka škola ekonomije“ u Rusiji. Članica je kluba mladih istraživača u SOCEN-u. Autor i koautor nekoliko publikacija na našem i ruskom jeziku.