Otvoren je Konkurs za lokalne koordinatore!

by OMSA Archive | September 14, 2020

Lokalni koordinatori su jedan od najvrijednijih resursa OCSI. Kao integralni dio Organizacije, sama svrha i funkcionisanje Organizacije velikim dijelom zavisi od angažmana lokalnih koordinatora koji djeluju širom svijeta, tj. u državama u kojima studiraju. Lokalni koordinator može pružiti korisne informacije ili pomoći u procesu apliciranja, podijeliti savjete i organizovati aktivnosti koje se organizuju na nivou zajednice u kojoj djeluje! Više o zadacima lokalnih koordinatora možete pronaći na ovom linku

Pogledajte spisak naših koordinatora za akademsku 2019/20. godinu. Svima njima, još jednom koristimo priliku da zahvalimo na radu tokom prethodne akademske godine, naročito na angažamanu tokom pandemije COVID-19!

U akademskoj godini 2020/21. dio koordinatora će nastaviti svoj angažman, a ukoliko želite da se pridružite mreži koordinatora u postojećim zajednicama ili osnujete novu, u državama u kojima do sad nijesmo imali zajednice naših studenata, molimo Vas da se prijavite putem ovog kratkog formulara, najkasnije do 30. septembra 2020. godine!

Radujemo se budućoj saradnji, a za više informacija budite budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese: info@omsa.me 

U 2020/21. godinu svoj angažman će nastaviti sljedeći lokalni koordinatori: Petra Radulović (Austrija), Milica Lazarević (Beneluks), Anja Avramović (Češka), Neda Mijović (Grčka), Mira Smolović (Italija), Jovana Savić (Italija), Radosav Razić (Mađarska), Nerma Nurković (Sjeverna Makedonija), Vasilije Rakčević (Njemačka), Andrijana Ivanović (Njemačka), Andrija Rašović (SAD), Lazar Cerović (Slovenija), Marko Šćepanović (Švajcarska) i Pavle Vulanović (UAE).

---

INFORMACIJE O OBRADI I KORIŠĆENJU VAŠIH PODATAKA
Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) (Adresa: Pera Šoća 1/7-1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: ocsi.omsa@gmail.com:) prikuplja, čuva i koristi Vaše lične i kontakt podatke tražene ovim prijavnim obrascem.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?
Ove podatke obrađujemo u svrhu prijavljivanja za lokalne koordinatore i čuvamo ih u našoj bazi podataka, a u skladu sa Politikom privatnosti i drugim relevatnim politikama. 

S kim ih dijelimo?
Podatke ćemo dijeliti interno isključivo u svrhu selekcije koordinatora/ka. Ovo uključuje članove tima Organizacije i članove Kluba alumnista. Vaše podatke nećemo dijeliti sa trećim licima. 


Koliko dugo ćemo ih zadržati?
Davanjem saglasnosti nam takođe dozvoljavate da čuvamo i koristimo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavijestili o sličnim prilikama i događajima unutar Organizacije koji bi Vas mogli zanimati, odnosno za dostavljanje newsletter-a. U slučaju da povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će biti odmah izbrisani ili uništeni.


Koja su Vaša prava?
Kao vlasnik/ca podataka imate određena prava. Imate pravo da:
● pristupite i dobijete kopije Vaših podataka na zahtjev;
● zahtijevate od OCSI da promijeni pogrešne ili nepotpune podatke;
● tražite od OCSI da izbriše ili zaustavi obradu Vaših podataka;
● uputite prigovor na obradu Vaših podataka.

Ukoliko želite da izrazite zabrinutost, tražite pojašnjenja, uložite žalbe ili iskoristite neko od gore navedenih prava, uključujući i Vaše pravo da povučete saglasnost, budite slobodni da nam se obratite na gore navedeni e-mail.


Ukoliko smatrate da OCSI nije ispoštovala Vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo žalbe.


Nemate nikakvu zakonsku ili ugovornu obavezu da pružate podatke OCSI na korišćenje tokom procesa selekcije. Međutim, ukoliko ne navedete tražene podatke u prijavnom obrascu, postoji mogućnost da nećemo moći potpuno ili uopšte obraditi Vašu prijavu, s obzirom da je ona strogo povezana sa poljem djelovanja i interesima OCSI.

Učešćem na aktivnostima OCSI, dajete saglasnost da kreirani video, foto i pisani materijali na kojima se nalazite, a koji su nastali tokom projekata, budu korišćeni u promotivne svrhe OCSI i pravnih lica sa kojima OCSI sarađuje na organizaciji projekata.