OCSI vjeruje da su partnerstva od krucijalnog značaja za postizanje rezultata. Zato, tokom godina, Organizacija je formalizovala svoje odnose sa nekim od svojih stalnih partnera.

Organizacija ima potpisane Sporazume o saradnji sa dolje navedenim Institucijama/Organizacijama.

Visin Fondacija
Ministarstvo prosjvete
Prijestonica Cetinje
Centar za omladinsku edukaciju