POCs 2013

by OMSA Archive | July 12, 2013

Poziv za aplikacije: Novi OCSI PoCs

OCSI obavještava članove i zainteresovane CSI da zbog promjene mjesta boravka ili završetka studija prethodnih PoC-ja, otvorene su mogućnosti da nam se pridružite kao PoC za BeneluksČesku i SlovačkuFrancuskuNjemačkuSlovenijuVeliku Britaniju, u dogovoru sa prethodnim PoC-jevima.

OCSI takođe trazi PoCs za sledece nove lokacije za iduću akademsku godinu:

 - Grčka (Atina)

 - Japan/Kina

 - Kanada (Toronto)

 - Poljska (Varšava)

 - Švajcarska (Ženeva)

 - Turska (Ankara)

Aplikacije (CV i kratko motivaciono pismo) poslati na uo@omsa.me, sa cc-jem trenutnog PoC-ja za određenu lokaciju)

Više o PoC poziciji:

Na lokalnom nivou OCSI koordinacija se sastoji iz Point of Contact mreže (u daljem tekstu PoCs) gdje su PoCs definisane kao inicijativni predstavnici OCSI na datom univerzitetu, gradu, državi i regionu.

6.1 Članovi OCSI postaju PoCs po predlogu regionalnog ili globalnog koordinatora ili samoinicijativno, uz njihovo odobrenje.

6.2 Primarna uloga PoCs osoba je da informišu ostatak Organizacije o dešavanjima i prilikama u njihovoj sredini i da budu kontakt osobe za nove CSI koji planiraju da borave u njihovoj sredini.

6.3 PoCs se biraju na godinu dana uz mogućnost produžetka mandata.

6.4 PoC osoba obavlja funkciju kontakt osobe sve dok se u određenom gradu ili državi ne ispune uslovi za osnivanje OCSI zajednice ili OCSI noda.

6.5 OCSI može imati više PoCs osoba u istoj državi, ali ne i u gradu.

6.6 PoC osoba može predloziti kandidata za svoju funkciju ukoliko prepozna među studentskom populacijom u određenoj državi nekoga ko bi bio/la dobra zamjena. PoC svoju funkciju kontakt osobe prepušta drugom OCSI članu samo ukoliko se sa tom odlukom slože Odbor država Organizacije i ukoliko je odluka donesena u skladu sa Statutom.

OCSI trenutno ima 19 PoC-ja u 17 država.