POZIV ZA KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA/CU I ZAMJENIKA/CU PREDSJEDNIKA/CE SKUPŠTINE

by OMSA Archive | July 18, 2022

Poziv za kandidature za Predsjednika/cu i Zamjenika/cu Predsjednika/ce Skupštine Organizacije

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu objavljuje Poziv za kandidature za poziciju Predsjednika/ce i Zamjenika/ce Predsjednika/ce Skupštine Organizacije

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI. Skupština odlučuje o svim pitanjima u okviru važećeg Statuta, izuzev onih pitanja koja se statutom ubrajaju u nadležnost nekog drugog OCSI organa. Godišnje se održava jedna redovna OCSI sjednica Skupštine i to tokom ljeta, u vrijeme koje odredi Upravni odbor Organizacije. Skupštinom predsjedava Predsjednik OCSI Skupštine, a u tome mu pomaže Zamjenik. 

Predsjednik i Zamjenik se biraju na Ljetnjoj skupštini Organizacije.

Mandat Predsjednika/ce traje godinu dana i primarni zadaci pozicije su:

  • zastupanje interesa globalne OCSI mreže članova i Alumnija u Upravnom odboru,
  • učestvovanje u radu Upravnog odbora, shodno sa tačkama definisanim članom 28 Statuta OCSI
  • organizacija Ljetnje Skupštine 2023.

Kandidatura za poziciju uključuje prijavnu formu dostupnu na linku: https://forms.gle/PwFcRPqwyEm6YqoJ7. Kandidati dostavljaju svoju prijavu isključivo preko naznačene forme. Rok za kandidature je do 18.08.2022. godine, a izbor će se vršiti na Ljetnjoj skupštini 2022. 

Zamjenik/ca Predsjednika/ce Skupštine, godinu dana nakon početka obavljanja funkcije, u skladu sa Statutom, i pozitivnim mišljenjem Skupštine OCSI, preuzima ulogu Predsjednika/ce Skupštine OCSI.

Važne informacije

  • Pozicija Predsjednika/ce i Zamjenika/ce nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period
  • Kandidat/kinja mora biti registrovani član OCSI
  • Kandidat ne smije biti na liderskoj poziciji bilo koje političke partije


Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte: info@omsa.me.