Produžen poziv za kandidature za Predsjednika/cu i Zamjenika/cu Predsjednika/ce Skupštine Organizacije!

by OMSA Archive | July 3, 2021

DOPUNA: Konkurs je produžen do 22.07.2021. u 23.59h CET.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) objavljuje Poziv za kandidature za poziciju Predsjednika/ce i Zamjenika/ce Predsjednika/ce Skupštine Organizacije

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI. Skupštinu čini svo članstvo Organizacije koje učestvuje u radu Skupštine preko svojih ovlašćenih delegata, izabranih od strane zajednica i Kluba alumnista. Godišnje se održava najmanje jedno zasijedanje Skupštine u vrijeme koje odredi Upravni odbor i Sekretarijat OCSI, a najkasnije do avgusta tekuće godine. Skupština odlučuje o svim pitanjima definisanim važećim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine. Skupštinom predsjedava Predsjednik/ca OCSI Skupštine, a u tome mu pomaže Zamjenik/ca. Mandat Predsjednika/ce kojeg Skupština odabere ove godine, traje godinu dana, dok mandat Zamjenika/ce, traje dvije godine, pri čemu tokom prve godine obavlja funkciju Zamjenika/ce, a u drugoj godini Predsjednika/ce (uz uspješno potvrđivanje na sljedećem godišnjem zasijedanju Skupštine).

Pozicija Predsjednika/ce Skupštine OCSI

Uloga Predsjednika/ce Skupštine OCSI je od fundamentalnog značaja za osiguravanje neophodnog balansa između operativnih i projektnih zadataka sa jedne strane, i osiguravanja adekvatne reprezentacije članstva OCSI u ključnim odlukama i procesima sa druge. Stoga, Organizacija ove godine, u saradnji sa Fondacijom Visin najavljuje proširenje stipendijskog programa za OCSI Liderstvo uvođenjem godišnje stipendije u iznosu od EUR 2,000 za osobu koja bude izabrana za Predsjednika/cu Skupštine OCSI. Program jednogodišnjeg stipendiranja, za akademsku 2021/22. godinu, obuhvatiće uspješnu realizaciju ishoda 1.2 Strategije razvoja OCSI (2020-22.) i uspješno adresiranje sljedećih zadataka:   

 • unaprjeđenje participacije članstva u aktivnostima OCSI (mjereno incijalnim, polugodišnjim i godišnjim istraživanjem uključivanja članstva u planirane aktivnosti, koje koordiniše Predsjednik/ca Skupštine, uz asistenciju Sekretarijata, a u konsultacijama sa UO i BoT-om); 
 • osiguravanje uključenja stavova (grupacija) unutar članstva u donošenje odluka OCSI (mjereno incijalnim, polugodišnjim i godišnjim upitnikom za članstvo o njihovoj reprezentaciji unutar OCSI, koje koordiniše Predsjednik/ca Skupštine, uz asistenciju Sekretarijata, a u konsultacijama sa UO i BoT-om);
 • aktivan rad na proširenju baze članstva OCSI među CSI populacijom (mjereno incijalnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima o broju registrovanih članova, koje koordiniše Sekretarijat);
 • osiguravanje razumijevanja ključnih problema sa kojima se suočava članstvo (npr. organizovanjem periodičnih otvorenih i 1-1 sesija sa članstvom) i predlaganje aktivnosti za veću uključenost članstva u aktivnosti Organizacije; 
 • koordinisanje svih pripremnih aktivnosti u radu na izradi nove Strategije razvoja OCSI 2022-25., a koje se odnose na konsultacije sa članstvom; i predvođenje radne grupe za kontinualno unapređenje participacije članstva u radu OCSI;
 • osiguravanje uspješne tehničke i programske realizacije Skupštine OCSI 2022;
 • aktivan rad  kao član tima UO, u skladu sa tačkama definisanim članom 28 Statuta OCSI.

Napomena: stipendija se odnosi na realizaciju gore pomenutnih zadataka koji su nezavisni u odnosu na statutarne obaveze Predsjednika/ce Skupštine. Potpuni kriterijumi i uslovi za program stipendiranja, zajedno sa očekivanim nivoom rezultata, biće detaljnije precizirani sa izabranim/om Predsjednikom/com Skupštine, uz saglasnost svih strana, a na početku programa stipendiranja. 

Uslovi za kandidaturu su:

 • kandidat/kinja mora biti registrovani član OCSI
 • uredno popunjena prijavna forma dostupna na sljedećem linku
 • dostavljeno video obraćanje članstvu, u trajanju od max 1 min, poslato na e-mail: info@omsa.me  
 • kandidat ne smije biti na liderskoj poziciji bilo koje druge organizacije/ političke partije

Rok za prijave je 15.07.2021 do 23.59h CET, a izbor će se vršiti na Ljetnjoj sjednici Skupštine 2021. 

Pozicija Zamjenika/ce Predsjednika/ce Skupštine

Zamjenik/ca Predsjednika/ca Skupštine je dužan/a da bude u toku sa svim aktivnostima i odlukama koje sprovodi Predsjednik/ca, kako bi mogao/la u bilo kom mometu da se aktivno uključi u njihovo izvršavanja. Više o zadacima Predsjednika/ce možete pronaći u Statutu

Pozicija Zamjenika/ce Predsjednika/ce Skupštine nije plaćena. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu koje se mogu priznati kao zamjena za stažiranje, za dati period. 

Zamjenik/ca Predsjednika/ce Skupštine, godinu dana nakon početka obavljanja funkcije, u skladu sa Statutom, i pozitivnim mišljenjem Skupštine OCSI, preuzima ulogu Predsjednika/ce Skupštine OCSI. Za narednu, akademsku 2022/23. godinu, OCSI će naknadno objaviti informacije o potencijalnom programu stipendiranja rada Predsjednika/ce Skupštine.  

Uslovi za kandidaturu su:

 • kandidat/kinja mora biti registrovani član OCSI
 • uredno popunjena prijavna forma dostupna na sljedećem linku, bez obaveze odgovoranja na pitanje koje se odnosi na participaciju članstva
 • dostavljeno video obraćanje članstvu, u trajanju od max 1 min, poslato na e-mail: info@omsa.me  
 • kandidat ne smije biti na liderskoj poziciji bilo koje druge organizacije/ političke partije

Rok za prijave je 15.07.2021 do 23.59h CET, a izbor će se vršiti na Ljetnjoj sjednici Skupštine 2021. 

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte: info@omsa.me