Poziv za kandidature za Predsjednika/cu i Zamjenika/cu Predsjednika/ce Skupštine

by OMSA Archive | July 11, 2020

Poziv za kandidature za Predsjednika/cu i Zamjenika/cu Predsjednika/ce Skupštine Organizacije

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu objavljuje Poziv za kandidature za poziciju Predsjednika/ce i Zamjenika/ce Predsjednika/ce Skupštine Organizacije

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI. Skupština odlučuje o svim pitanjima u okviru važećeg Statuta, izuzev onih pitanja koja se statutom ubrajaju u nadležnost nekog drugog OCSI organa. Godišnje se održavaju dvije redovne OCSI Skupštine i to Zimska i Ljetnja, u vrijeme koje odredi Upravni odbor Organizacije. Skupštinom predsjedava Predsjednik OCSI Skupštine, a u tome mu pomaže Zamjenik. 

Predsjednik i Zamjenik se biraju na Ljenjoj skupštini Organizacije.

Mandat traje godinu dana i primarni zadaci pozicije su:

  • vođenje globalne OCSI mreže članova i Alumnija,
  • posvećen rad na identifikovanju izazova i problema sa kojima se suočavaju pripadnici CSI populacije i njihovo adresiranje,
  • koordinacija lokalnih koordinatora OCSI i predstavnika nodova,
  • organizacija Zimske i Ljetnje Skupštine
  • organizacija izbora budućeg Predsjedavajućeg/e Skupštine

Kandidatura za poziciju uključuje prijavnu formu dostupnu na linku: https://forms.gle/nRjbtnycVeguMfqP7. Kandidati dostavljaju svoju prijavu isključivo preko naznačene forme. Rok za kandidature je produžen do 27.07.2020. godine, a izbor će se vršiti na Ljenjoj skupštini. 

Važne informacije

  • Pozicija Predsjednika/ce i Zamjenika/ce nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
  • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 ranih sati.


Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte: ocsi.omsa@gmail.com