Poziv za kandidature za Predsjednika/Predsjednicu Skupštine Organizacije

by OMSA Archive | November 15, 2019

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu objavljuje Poziv za kandidature za poziciju Predsjednika/Predsjednicu Skupštine Organizacije

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI. Skupština odlučuje o svim pitanjima u okviru važećeg Statuta, izuzev onih pitanja koja se statutom ubrajaju u nadležnost nekog drugog OCSI organa. Godišnje se održavaju dvije redovne OCSI Skupštine i to Zimska i Ljetnja, u vrijeme koje odredi Upravni odbor Organizacije. Skupštinom predsjedava Zamjenik Izvršnog dirketora OCSI (u daljem tekstu, Predsjedavajući Skupštinom OCSI)

Predsjednik/Predsjednica Skupštine OCSI je takođe član Upravnog Odbora, izabran/a od strane registrovanih članova Organizacije.

Mandat traje godinu dana i primarni zadaci pozicije su:

  • vođenje globalne OCSI mreže članova i Alumnija,
  • posvećen rad na identifikovanju izazova i problema sa kojima se suočavaju pripadnici CSI populacije i njihovo adresiranje,
  • koordinacija lokalnih koordinatora OCSI i predstavnika nodova,
  • organizacija Zimske i Ljetnje Skupštine
  • organizacija izbora budućeg Predsjedavajućeg/e Skupštine

Kandidatura za poziciju uključuje prijavnu formu (koju svi kandidati popunjavaju na linku: https://bit.ly/37mOCGg ) i link videa (sa npr. we transfera ili slične platforme) od najviše 90 sekundi. Kandidati iz država u kojima postoji OCSI nod, Slovenija i Mađarska, trebaju biti nominovani na nivou noda, od strane većine registrovanih članova u nodu. Kandidati iz ostalih država mogu dostaviti direktne aplikacije. Video zapisi će biti objavljeni na OCSI YouTube strani 02.12.2019. godine. Izborni proces će biti otvoren od 02.12. do 08.12, a pravo glasa imaju svi OCSI članovi i alumniji koji su registrovani zaključno sa 01.12.2019.

Važne informacije

  • Za pozicije u UO se mogu prijaviti isključivo članovi Organizacije. Za više informacija o uslovima i načinu registracije, posjetite: www.omsa.me
  • Period trajanja mandata: 1 godina dana
  • Početak mandata: decembar 2019.
  • Rad u UO nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu u UO koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
  • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 ranih sati.

Rok za slanje kandidatura je 01.12.2019. do 23.59h. Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte: ocsi.omsa@gmail.com