Svo OCSI članstvo mora poštovati prava i obaveze propisane Statutom OCSI. Takođe, mora djelovati u cilju ostvarivanja misije i vizije Organizacije, u skladu sa Statutom, Etičkim kodeksom Organizacije i drugim relevantnim dokumentima. Svaki član OCSI ima jednaka prava i obaveze. 

Članstvo se popunjavanjem prijave za članstvo obavezuju na učestvovanje u radu OCSI. Ovo uključuje međusobno povezivanje, uspostavljanje mreže među studentima i profesionalcima, predlaganje projekata, učestvovanje u realizaciji projekata i aktivnosti. 

Članstvo može biti birano kao u organima OCSI.

Članstvo ima pravo da bude obaviješteno o aktivnostima OCSI.