Predstavljamo vam preporuke za poboljšanje položaja CSI!

by OMSA Archive | August 5, 2020

Bogata istorija naše države svjedoči o tome da su se crnogorski vladari i vladike, članovi kraljevske porodice, naučnici, umjetnici, filosofi i mnoge istaknute crnogorske ličnosti školovale u inostranstvu. Stečeno znanje, vještine i iskustvo su po povratku donosili sa sobom nazad u domovinu, što je doprinijelo pozitivnim promjenama u crnogorskom društvu. S druge strane, svi oni koji su odlučili da ostanu u inostranstvu i tamo nastave svoj profesionalni angažman, bili su naši najbolji ambasadori. Njima takođe danas dugujemo zahvalnost za sve uložene napore u promovisanju Crne Gore. ​U međuvremenu, bilo je na hiljade onih koji su svoje studije završili u inostranstvu, odlazeći daleko sa željom da prošire svoje vidike i usavrše se u svojim oblastima, a svojim radom su ostavili neizbrisiv trag u crnogorskoj istoriji.

Danas su Crnoj Gori, više nego ikada, potrebni obrazovani mladi ljudi koji su nosioci promjena; oni mladi ljudi koji će svojim kapacitetima da nastave razvoj Crne Gore kao male evropske, ali perspektivne države sa velikim umovima i idejama. Crna Gora nema privilegiju da dopusti dalji odliv mozgova, zato se preporuke koje se nalaze pred Vama odnose na ovaj dragocjeni resurs koji imamo, koji ni u kojem slučaju ne smijemo da zapostavimo i zaboravimo.

Preporuke koje možete pronaći na ovom linku, sadrže osnovne smjernice za poboljšanje položaja CSI i početne korake u pokrećanju ciklusa cirkulacije mozgova. Ove kratke preporuke, treba da posluže kao smjernice svim zainteresovanim stranama, a naročito donosiocima odluka, da usmjeravaju svoje aktivnosti i inicijative u smjeru koji će crnogorskim studentima i mladim profesionalcima školovanim u inostranstvu, pružiti priliku da se vrate u Crnu Goru i svojim iskustvima dalje doprinesu razvoju naše države.

Veliku zahvalnost dugujemo Fondu za aktivno građanstvo (fAKT) koji je finansijski podržao organizovanje konsultacija i izradu ovih Preporuka. Sadržaj publikacije predstavlja isključivu odgovornost Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu i ne odražava nužno stavove Fonda za aktivno građanstvo.