Otvoren poziv za učešće na novom mentorskom programu RADAR

by OMSA Archive | August 3, 2020

Predstavljamo novi OMSA mentorski program RADAR koji povezuje crnogorske studente u inostranstvu, koji su u potrazi za poslom, sa crnogorskim profesionalcima školovanim u inostranstvu, koji svojim radnim iskustvom, idejama, kontaktima i savjetima mogu da im pomognu u lakšoj, bržoj i boljoj integraciji na tržište rada. Danas, 3. avgusta, predstavljamo pilot program i otvaramo poziv za zainteresovane studente da se prijave na isti do 24. avgusta! Program će trajati do 1. novembra ove godine.   

Zašto?

Bez kontakata u struci, ali i van nje, teško je doći do prvog posla. Dodatna poteškoća s kojom se crnogorski državljani susrijeću na međunarodnom tržištu rada je potreba za sponzorstvima i radnim dozvolama. Mnoge firme, posebno one manje, ne žele da prolaze kroz zahtjevne birokratske procedure koje taj proces nameće. Samim tim, u potrazi za poslom, treba biti fokusiran na prave prilike i izvući maksimum iz dosadašnjih iskustava.  

Šta?

Studenti će, kroz ovaj program, dobiti besplatnu individualnu podršku od mentora/ki iz oblasti njihovog interesovanja, koji će biti tu sa željom da im pomognu. Naši alumnisti, koji su stekli iskustvo u struci, će pomagati studentima kroz rad na aplikacionim resursima (CV, motivaciono pismo), pripremi za intevjue i služiti kao kompas koji, kroz svoja iskustva i poznanstva, usmjerava studente i čini njihov prijavni proces efektnijim i efikasnijim. Mentori imaju različita obrazovna i profesionalna iskustva: završene studije i rad u Crnoj Gori i inostranstvu, rad u većim i manjim firmama, i profesionalci su u oblastima od prodaje i marketinga do hardver inženjerstva.  

Kako?

Iskustvo učesnika/ca ovog programa(studenta) će izgledati ovako:

 1. Student/kinja se prijavljuje za mentorski program i ispunjava kratak upitnik, koji je fokusiran na tip/grupu poslova za koje želi da aplicira. Konkretne firme i geolokacije su takođe opcione. 
 2. Student/kinja se povezuje s mentorom/kom, čija su radna iskustva najbliža odabranoj  sferi interesovanja.
 3. Student/kinja ima inicijalni sastanak sa mentorom/kom, gdje se potvrđuje podudarnost i mentorova/kina mogućnost da pomogne studentu. Ako do toga ne dođe, student se vraća na prethodni korak. Ako mentor/ka ima preporuku za osobu unutar ili van OCSI koja bi mogla da pomogne studentu, mentor/ka povezuje studenta s tom osobom. 
 4. Kada se podudarnost potvrdi, student/kinja i mentor/ka definišu prilike u kojima mentor/ka može da pomogne studentu/kinji i oni se sastaju online ili uživo da bi radili na njima. 
 5. Program se završava 1.11.2020, a individualne interakcije mogu se završiti i ranije, ako mentor i/ili student ocijene da student ne dobija iz daljih sastanaka ili kada student dobije prvi posao.
 6. Student popunjava kratak obavezni evaluacioni upitnik o iskustvu, po završetku programa. 
 7. Student i mentor ostaju nezvanično povezani na način na koji se dogovore.

Poziv za učešće

Ukoliko želite da učestvujete u programu, molimo Vas da popunite kratak upitnik dostupan na ovom linku, najkasnije do 24. avgusta. Kako je u pitanju pilot projekat, učešće u prvoj generaciji ovog programa će biti omogućeno samo za odabrani broj studenata, za koje pronađemo odgovarajuće mentore.

Nakon ispunjene prijave, javićemo vam se sa informacijama vezanim za naredne korake.

FAQ

 1. Da li je neophodno da sam aktivan student u vrijeme prijavljivanja za program? Ne, ali je poželjno da si svoj posljednji stepen studija završio/la ne ranije od 2019. godine.
 2. Da li je neophodno da želim da baziram svoju karijeru u inostranstvu? Ne. Za sada je manji broj mentora iz Crne Gore nego iz inostranstva, ali prihvatamo prijave i studenata koji žele da rade u Crnoj Gori.
 3. Da li je neophodno da studiram ili sam studirao/la u inostranstvu? Da. U okviru pilot projekta je planirano učešće crnogorskih studenata školovanih u inostranstvu. 
 4. Da li je potrebno da sam student određenog smjera ili da sam zainteresovan/a za poslove određenog tipa? Ne. Za sada je jedino ograničenje da nije u pitanju rad na fakultetu. Ipak, treba imati na umu da program ne garantuje (uspješno) povezivanje s mentorom, jer je prirodno da se neće pokriti sva interesovanja i oblasti. 
 5. Da li je neophodno da sam registrovani član OCSI/OMSA?
  Ne. Ipak, glavni cilj ovog programa je umrežavanje, koje članstvo u OCSI olakšava kroz evidenciju naših studenata i mladih profesionalaca i proširuje naše mogućnosti kada je u pitanju ova populacija. Zbog toga dajemo blagu prednost registrovanim članovima, a one ne-registrovane pozivamo da se učlane u organizaciju putem linka .  

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: ocsi.omsa@gmail.com

Ovaj projekat se sprovodi uz podršku Kluba alumnista Organizacije, a uz koordinaciju sa Jovanom Jovančevićem, bivšim Kreativnim direktorom i alumnistom Organizacije.

INFORMACIJE O OBRADI I KORIŠĆENJU VAŠIH PODATAKA

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) (Adresa: Pera Šoća 1/7-1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: ocsi.omsa@gmail.com:) prikuplja, čuva i koristi Vaše lične i kontakt podatke tražene ovim prijavnim obrascem.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?

Ove podatke obrađujemo u svrhu prijavljivanja na projekat Radar i čuvamo ih u našoj bazi podataka, a u skladu sa Politikom privatnosti i drugim relevatnim politikama. 

S kim ih dijelimo?

Podatke ćemo dijeliti interno isključivo u svrhu selekcije učesnika/ca projekta i sprovođenja istog. Ovo uključuje članove tima Organizacije i članove Kluba alumnista. Vaše podatke nećemo dijeliti sa trećim licima. 

Koliko dugo ćemo ih zadržati?

Ukoliko Vaša prijava za  učešće na projektu nije uspjela, OCSI čuva vaše podatke za dalje razmatranje u slučaju zamjene ili otkazivanja prvobitno izabranih učesnika/ca projekta, kao i za statističke potrebe kreiranja novog projekta slične vrste.

Davanjem saglasnosti nam takođe dozvoljavate da čuvamo i koristimo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavijestili o sličnim prilikama i događajima unutar Organizacije koji bi Vas mogli zanimati, odnosno za dostavljanje newsletter-a. U slučaju da povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će biti odmah izbrisani ili uništeni.

Koja su Vaša prava?

Kao vlasnik/ca podataka imate određena prava. Imate pravo da:

● pristupite i dobijete kopije Vaših podataka na zahtjev;

● zahtijevate od OCSI da promijeni pogrešne ili nepotpune podatke;

● tražite od OCSI da izbriše ili zaustavi obradu Vaših podataka;

● uputite prigovor na obradu Vaših podataka.

Ukoliko želite da izrazite zabrinutost, tražite pojašnjenja, uložite žalbe ili iskoristite neko od gore navedenih prava, uključujući i Vaše pravo da povučete saglasnost, budite slobodni da nam se obratite na gore navedeni e-mail.

Ukoliko smatrate da OCSI nije ispoštovala Vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo žalbe.

Nemate nikakvu zakonsku ili ugovornu obavezu da pružate podatke OCSI na korišćenje tokom procesa selekcije. Međutim, ukoliko ne navedete tražene podatke u prijavnom obrascu, postoji mogućnost da nećemo moći potpuno ili uopšte obraditi Vašu prijavu, s obzirom da je ona strogo povezana sa poljem djelovanja i interesima OCSI.


Učešćem na projektu, dajete saglasnost da kreirani video, foto i pisani materijali na kojima se nalazite, a koji su nastali tokom projekta, budu korišćeni u promotivne svrhe OCSI i pravnih lica sa kojima OCSI sarađuje na organizaciji ovog projekta.