Radosav Razić

by OMSA Archive | July 15, 2020

Ime i prezime: Radosav Razić🙌🏻


Srednja škola: Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, Podgorica.
Visoko obrazovanje: Četvorogodišnje studije započeo sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore tokom kojih sam bio na dvije studentske razmjene: Bečkom Univerzitetu za Ekonomiju i Biznis, kao i Alfred Veber Institutu za Ekonomiju na Hajdelberškom Univerzitetu. Trenutno pohađam dvogodišnje magistarske studije na Korvinus Univerzitetu u Budimpešti.

Imao si priliku da studiraš na više univerziteta, opiši nam svoje iskustvo?

Kada je riječ o obrazovanju, sa ponosom mogu istaći da sam kvalitetnu osnovu iz oblasti ekonomije stekao u srednjoj školi i nadogradio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Navedena činjenica je došla do izražaja tokom studiranja u inostranstvu jer sam bio u mogućnosti da se lakše i brže prilagodim drugačijim obrazovnim sistemima. Ono što sam uočio kao razliku studiranja u inostranstvu u odnosu na studije u Crnoj Gori jeste da se na gore navedenim fakultetima mnogo više stavlja akcenat na praktična znanja koja su u trendu sa trenutnim ekonomskim dešavanjima.
Sa druge strane, kao nekome ko voli svoj rodni grad teško je priznati da život negdje drugo može biti privlačniji. Kada je riječ o Beču, kao što znate, u posljednjoj deceniji više puta je proglašavan za grad sa najboljim kvalitetom života na svijetu. Lično, ono što mi se najviše sviđa u ovom gradu jeste raznolik društveno-kulturni život i mogućnost da se uživa u kulinarskim specijalitetima sa ovih prostora.
Studentski život u Hajdelbergu, koga još zovu i grad iz bajke jer je očuvao svoju viševjekovnu arhitekturu uprkos mnogim ratovima, u mnogome se razlikuje u odnosu na druge gradove. Ono po čemu je grad prepoznatljiv, osim arhitekture, jeste i Univerzitet koji je jedan od najboljih u kontinentalnoj Evropi. Sam Univerzitet nudi mnoge pogodnosti za lični razvoj i veliki broj vannastavnih aktivnosti koje sam pohađao kako bih razbio monotoniju koja umije da vlada tokom zime. Možda je uzrok tome njemački mentalitet ali i činjenica da sam grad ne odlikuje velikim brojem mjesta na kojima se mladi okupljaju.
Upravo Budimpešta je po tom pitanju sušta suprotnost i kao grad u srcu Evrope itekako ima šta da ponudi. Tokom boravka u proteklih godinu dana stekao sam utisak da su ljudi mnogo otvoreniji i ako sam najčešće bio okružen kolegama koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Činjenica da preostaje još jedna godina do završetka studija me raduje, jer još mnogo neotkrivenih stvari je ostalo.
Na samom kraju, studiranje u inostranstvu predstavlja veliko životno iskustvo. Nadam se da ću po završetku studija imati mogućnost da stečena znanja i vještine iskoristim u svojoj državi.