Raspisan je konkurs za delegate na predstojećoj OCSI Ljetnjoj Skupštini 2021!

by OMSA Archive | April 9, 2021

Raspisan je konkurs za delegate na predstojećoj OCSI Ljetnjoj Skupštini 2021!

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu objavljuje konkurs za delegate, koji će predstavljati svo članstvo na predstojećoj, tradicionalnoj Ljetnjoj Skupštini.

Delegati su punopravni članovi organizacije, a dolaze iz redova svoje zajednice/države i Kluba alumnista. Uloga delegata na Skupštini je da aktivno učestvuje i zastupa interese svoje zajednice i organizacije. 

Kandidatura za delegate uključuje prijavnu formu dostupnu na linku:

https://forms.gle/Yju1yeRPNzedWH4L8

Kandidati dostavljaju svoju prijavu isključivo preko naznačene forme. 

Rok za prijavu je otvoren do 25.04.2021, nakon čega će svaka od zajednica, kroz glasanje na transparentan način, donijeti odluku o zvaničnom delegatu. 

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo sve članove OCSI da se prijave na konkurs i svojim prisustvom uljepšaju i doprinesu radu Ljetnje Skupštine.

      Važne infromacije:

  • Na konkurs se mogu prijaviti samo registrovani članovi OCSI. Članovi moraju biti registrovani do momenta izlaska ovog konkursa.
  • Kandidati svoju prijavu dostavljaju isključivo putem prijavne forme.
  • Ukoliko zajednica ne odabere delegata, lokalni koordinator će automatski biti smatran delegatom zajednice. Isto tako, Ukoliko Klub alumnista ne odabere delegata, koordinatori Kluba alumnista biće smatrani delegatima. Zajednice koje ne izaberu delegate u Skupštini, i nemaju lokalnog koordinatora, ne utiču na određivanje kvoruma za rad i nemaju pravo glasa. Ovo se odnosi i na Klub alumnista. 
  • Članovi Upravnog odbora, Borda povjerenika i Sekretarijata (seniorske pozicije) OCSI ne mogu biti delegati na Skupštini.