Saopštenje u vezi sa situacijom u Ukrajini

by OMSA Archive | March 3, 2022

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) stoji solidarno sa ukrajinskom studentskom zajednicom i mladim ljudima koji se suočavaju sa razornim efektima rata koji se odvija na teritoriji njihove zemlje.

Napadi će imati nesaglediv uticaj na mlade ljude koji žive u konfliktnim područjima, raseljavajući njih i njihove porodice, ostavljajući ih bez krova nad glavom, trajno ometajući njihove živote i pristup pravima. Stojimo solidarni i ujedinjeni u nadi da će diplomatski dijalog sa svim relevantnim stranama u konfliktu uspjeti da obustavi vojnu akciju i pronađe mirno rješenje za nastalu situaciju.

Pozivamo Vladu Crne Gore da pokaže svoju posvećenost zaštiti ovih principa u Evropi i da učini sve što je u  njenoj moći da zaustavi stradanje nedužnih civila i doprinese mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.

Svim ljudima dobre volje i mogućnosti upućujemo apel da pomognu nedužnoj ukrajinskoj omladini i olakšaju im prevazilaženje ratnih okolnosti donacijom omladinskim organizacijama koje organizuju humanitarne akcije u zemlji. Jedan od načina je i direktna donacija Nacionalnom savjetu mladih Ukrajine (NYCU) na račun UA063510050000026000878990396 (UAH).   Zbog uvođenja vanrednog stanja transakcije su moguće u ukrajinskim grivnama ili kroz kontakt sa omladinskim oranizacijama putem nycukr@gmail.com za uplate u drugim valuatama.

Donacije su moguće i putem Crvenog krsta Crne Gore, uplatom na žiro račun 520-5188-31 kod Hipotekarne banke, ili slanjem humanitarne sms poruke na broj 15888 u vrijednosti od 1EUR.

Mladi Ukrajine su budućnost njihove zemlje, a danas svojim životima plaćaju najvišu cijenu rata kom nisu doprinijeli.

Stojimo solidarno uz sve studente i studentkinje Ukrajine.

Apelujemo na mir.