Saradnja je ključ uspjeha svake organizacije. OCSI je od samog početka svoje djelovanje usmjerila ka saradnji svojih članova i alumnista, ali i saradnji sa partnerima iz javnog, privrednog i međunarodnog sektora. Pored naše primarne oblasti djelovanja, umrežavanja, saradnja je dio procesa koji se prirodno razvio vremenom. Naši kapaciteti bili su, jesu i biće usmjereni ka saradnji koja će osnaživati položaj naših članova i alumnista, i same Organizacije. Ljetnja i zimska okupljanja, otvoreni dani  ambasada, neformalna okupljanja širom svijeta i drugi razni događaji, plod su našeg unutrašnjeg djelovanja i saradnje sa svim relevantnim partnerima.  Saradnju koju smo ostvarili u proteklom periodu i koju redovno ostvarujemo uticala je na kvalitet naših rezultata, mijenjala je, nastavlja da mijenja i mijenjaće živote naših članova i alumnista na pozitivan način. Sarađujmo!