SASTANAK MINISTRA VANJSKIH POSLOVA SA CRNOGORSKIM STUDENTIMA U MAĐARSKOJ

by OMSA Archive | February 26, 2021

Dana 25. februara, tokom zvanične posjete Mađarskoj, ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović sastao se sa crnogorskim studentima. Sastanak je bio prilika da se ukaže na određene prepreke sa kojima se susreću mladi koji studiraju u inostranstvu ali i prepoznaju prilike za unaprijeđenje trenutnog stanja. Posebna pažnja posvećena je diskusiji o kreiranju uslova za otpočinjanje karijere i doprinosu mladih Crnoj Gori po završetku studija. S tim u vezi, najavljeno je jačanje saradnje između Ministarstva vanjskih poslova i naše organizacije.