SOFIJA KRIVOKAPIĆ

by OMSA Archive | August 8, 2022

Sofija je diplomirala medije i komunikacije na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti. Svoje magistarske studije će nastaviti na Varšavskom univerzitetu, na smjeru kognitivne nauke.

Čestitamo!