STIPENDIJE REPUBLIKE SLOVAČKE ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

by OMSA Archive | March 11, 2022

Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u okviru bilateralnog sporazuma o saradnji, uputilo je poziv za prijavu kandidata za stipendije za akademsku 2022 – 2023. godinu.

Stipendija se dodjeljuje za studijske boravke za studente osnovnih, master studija, kao i za istraživačke boravke za studente doktorskih studija.

Stipendija nije namijenjena za kompletan ciklus studija koji vodi izdavanju diplome.

Za kandidate iz Crne Gore dodjeljuje se 30 mjeseci stipendiranja, uz minimalnu dužinu boravka od 3 mjeseca.

Rok za prijavu je 31. mart 2022. godine.

Period boravka počinje ne ranije od 15 septembra 2022. godine i završava se ne kasnije od 30. avgusta 2023. godine. Ministarstvo Slovačke zadržava pravo izmjene perioda, programa ili institucije stipendijskog boravka koji je kandidat naznačio u prijavnom formularu, ukoliko prijem kandidata nije izvodljiv pod tim uslovima.

Stipendija se može iskoristiti samo u navedenom periodu i ne može se odložiti za sljedeću akademsku godinu.

Za studente osnovnih i master studija mjesečni iznos stipendije za akademsku 2022/2023. godinu je 280 eura, a za doktorante 330 eura.

Takođe, dodjeljuje se 1 stipendija za Ljetnju školu slovačkog jezika i kulture (Studia Academica Slovaca), koja se održava u avgustu 2022. godine, za koju se prijava vrši tokom februara 2022. godine, isključivo elektronskim putem. Informacije o dostupnim kursevima se mogu naći na https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/studium-courses/summer-school-sas//

Zainteresovani treba da dostave potvrdu o prijavi za ljetnju školu Ministarstvu, na adresu - olivera.misnic@mpnks.gov.me  

Prijava za stipendiju vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa linka:

https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20222023/

Uz prijavu se dostavljaju sljedeća dokumenta:

 • Curiculum vitae
 • Motivaciono pismo (navedena lična i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj)
 • Detaljan plan studijskog, nastavnog ili istraživačkog programa
 • Pozivno ili prihvatno pismo od strane prihvatne institucije (po mogućnosti)
 • Kopija pasoša
 • Preporuke:
 • za studente osnovnih i master studija: 2 pisma preporuke od strane univerzitetskih nastavnika sa univerziteta koji je izdao prepise ocjena,
 • za doktorante: 1 pismo preporuke od strane mentora na izradi doktorata,
 • prepis ocjena, za studente osnovnih i master studija za dosadašnje studije
 • lista publikacija vezano za program istraživačkog boravka, za doktorante,
 • fotografija (tipa za pasoš) zakačena za original i za kopiju prijavnog formulara

Prijavni obrazac se popunjava na slovačkom (češkom) ili engleskom jeziku, kao i prateća prijavna dokumentacija. U slučaju prijave na engleskom jeziku, potrebno je da kandidat navede nivo poznavanja engleskog jezika (i po mogućnosti dostavi zvaničnu potvrdu o poznavanju jezika).

Kandidat može da predloži dva perioda stipendijskog boravka u prijavnom obrascu (jedan primarni, a jedan alternativni).

Potrebno je da prijavni obrazac sadrži lični potpis kandidata kao i da se kandidat slaže sa obradom njegovih ličnih podataka, u suprotnom se prijava smatra nevažećom.

Prijavni formular, popunjen, odštampan i potpisan, potrebno je dostaviti, jedan u originalu i jedan u kopiji, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, u arhivu, kanc. br 5, ul. Vaka Đurovića bb.

Sve potrebne dalje informacije o stipendiji nalaze se na: 

https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20222023/