Tražimo koordinatora/ku Naučno-istraživačke mreže OCSI

by OMSA Archive | July 22, 2020

U junu ove godine, Upravni odbor Organizacije je donio odluku o osnivanju Naučno-istraživačke mreže Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu! Naučno-istraživačka mreža je novi program OCSI koji ima za cilj da okupi članove i alumniste Organizacije koji su aktivni PhD studenti, postdoc, istraživači i predavači na univerzitetima širom svijeta.

A danas smo objavili Poziv za Koordinatora/ku Naučno-istraživačke mreže!

Koordinator Naučno-istraživačke mreže je veza (u organizacionom smislu) između aktivnosti i godišnjeg plana/agende Organizacije, sa jedne strane, i članova Naučno-istraživačke mreže. Mandat Koordinatora Naučno-istraživačke mreže traje dvije akademske godine.

Koordinator Naučno-istraživačke mreže pomaže u ispunjavanju dijela godišnje agende Organizacije koja se odnosi na naučno-istraživačke aktivnosti. Pod tim se misli na: 

  • organizovanje neformalnih i formalnih okupljanja članova mreže;
  • pružanje informacija i ažuriranje podataka za PhD studije u državama širom svijeta;
  • organizovanje networking događaja za članove mreže;
  • iniciranje i organizovanje minimum dvije aktivnosti na godišnjem nivou;
  • pružanje podrške Upravnom odboru u održavanju duha zajedništva i promocije OCSI u mreži;
  • zastupanje i predstavljanje Organizacije u mreži; odnosno Organizacije u javnosti, a po odobrenju izvršnog direktora;
  • aktivno učešće u radu OCSI, kao dio njene organizacione strukture;
  • sprovođenje drugih aktivnosti u komunikaciji sa izvršnim direktorom;
  • poštovanje Etičkog kodeksa Organizacije i svih dokumenata od značaja za rad.

Više informacija o poziciji možete pronaći na ovom linku.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: ocsi.omsa@gmail.com najkasnije do 11. avgusta!

Važna napomena: u pitanju je neplaćena pozicija i otvorena je za članove i alumniste Organizacije.