Na Osnivačkoj Skupštini ugravirali smo viziju Organizacije, u čije ostvarenje smo uložili veliki trud, a to činimo i danas: “ujedinjeni crnogorski studenti u inostranstvu”. Svi naši napori bili su usmjereni ka tome da naši studenti i mladi profesionalci djeluju umreženi pod jednom, krovnom organizacijom. Put nije bio lak, a počeci su bili naročito teški. Naoružani smo bili samo željom da kreiramo mrežu koja će svima nama koristiti. Danas, sa ponosom možemo da istaknemo da smo uspjeli, ali i da dalje ulažemo najveće napore da poboljšamo našu infrastrukturu koja bi omogućila brže i efikasnije umrežavanje. Postali smo oslonac i faktor koji okuplja naše studente i alumniste. Svijet u doba globalizacije funkcioniše upravo na bazi umrežavanja. Mi želimo da prednosti globalizacije usmjerimo ka opštem dobru i napretku Organizacije, te svih nas koji smo dio nje. Izrasli smo u Organizaciju koja je do sada umrežila na stotine naših studenata iz inostranstva, pružila im nova prijateljstva i prilike za poslovne saradnje, i sa ponosom nastavljamo isto da radimo za nove generacije! Najveći resurs Organizacije jesu upravo ljudi koji je čine. Naši članovi studiraju na najprestižnijim svjetskim univerzitetima i oni su naši ambasadori. Pridruži se!