Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta

April 7, 2021

OCSI koristi priliku da obavijesti članstvo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore pokrenulo proces izmjena i dopuna Zakona o registrima prebivališta i boravišta. U okviru javne rasprave koju je Ministarstvo objavilo 2. aprila 2021. godine, objavljeni su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Obrazloženje.  Sve zainteresovane strane mogu dostaviti svoje komentare, sugestije i prijedloge tokom...