UPUĆEN POZIV ZA PRIJAVU ZA STIPENDIJSKI PROGRAM VLADE NARODNE REPUBLIKE KOREJE

by OMSA Archive | March 2, 2022

Preko Ambasade Narodne Republike Koreje u Beogradu upućen poziv za prijavu za stipendijski program Vlade Narodne Republike Koreje – Global Korean Scholarship (GKS) za 2022. godinu.

Obavještavamo da je preko Ambasade Narodne Republike Koreje u Beogradu upućen poziv za prijavu za stipendijski program Vlade Narodne Republike Koreje – Global Korean Scholarship (GKS) za 2022. godinu.

Program nudi: 1 godinu za učenje korejskog jezika i 2 godine za sticanje master diplome/3 godine za sticanje doktorske diplome.

Stipendija pokriva: avionski prevoz, smještaj, mjesečnu nadoknadu, nadoknadu za obavljanje istraživanja, kurs učenja korejskog jezika, školarinu, štampanje teze, medicinsko osiguranje, grant po završenom programu stipendiranja, grant u slučaju sticanja visokog nivoa poznavanja korejskog jezika.

Zainteresovani aplikanti treba da odaberu jedan od ponuđenih univerziteta i oblasti (koji su dati u Vodiču za preuzimanje) i da podnesu prijavni obrazac sa svim potrebnim podacima do 11. marta 2022. godine.

Dalje informacije o programu, uslovima i načinu prijavljivanja nalaze se u dokumentima datim na preuzimanje – Application form, Application Guidelines i Application FAQ.

Za više informacija o studiranju u Koreji posjetite link www.studyinkorea.go.kr

Kontakt Ambasade Republike Koreje u Beogradu, Republika Srbija, preko koje se vrši prijava je koreanembsb@hotmail.co.kr , tel. 381-11-3674-225, fax 381-11-3674-229