UPUĆENI POZIVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STIPENDIJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

by OMSA Archive | March 2, 2022

Agencija za mobilnost i programe Evropske unije i Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske uputili su poziv za podnošenje prijava za stipendije Vlade Republike Hrvatske za studijske boravke u akademskoj 2022/2023. godini.

Krajnji rok za elektronsku prijavu putem elektronskog prijavnog sistema Agencije za mobilnost i EU programe je 1. april 2022. godine, a krajnji rok za dostavljanje prijavne dokumentacije Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta je 23. mart 2022. godine.

Na osnovu Bilateralnog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore, Ministarstvo nauke i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe Evropske unije nude državljanima Crne Gore sljedeće stipendije za studije, odnosno istraživački boravak u Republici Hrvatskoj:

  • Stipendije za djelimične/semestarske osnovne (BA) ili post-diplomske (MA) studije u trajanju od 1 ili 2 semestra (ukupno 20 mjeseci)
  • Stipendije za istraživačke boravke u trajanju od 1 do 2 mjeseca (po kandidatu) za djelimične doktorske (PhD) studije i/ili postdoktorske studije, iz svih oblasti.

Kandidati treba da imaju završena bar dva semestra studija na matičnom fakultetu, a prioritet imaju studenti upisani na master studije (u odnosu na studente dodiplomskih studija), kao i studenti u odnosu na nastavnike.

Stipendija se može dodijeliti samo kandidatima nominovanim od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.

Stoga je neophodno da zainteresovani kandidati:

  • podnesu prijavu putem popunjavanja elektronskog prijavnog obrasca uz unošenje svih potrebnih dokumenata (obrazac se nalazi u Pozivu datom na preuzimanje),
  • dostave prijavnu dokumentaciju, u 3 primjerka, na Arhivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kancelarija br. 5, ulica Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica. 

Rok za prijavu za stipendije Ministarstvu je 23. mart 2022. godine, a Ministarstvo šalje nominacije Agenciji najkasnije do 1. aprila 2022. godine.

Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije o procesu prijavljivanja, uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti u Pozivu (Call for Applications), kao i na linkovima Ministarstva RH -  https://mzo.gov.hr/highlights/calls-417/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2022-2023/4793

i Agencije za mobilnost i programe EU - https://en.ampeu.hr/open-calls/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2022-2023