Utorak za nas: Ranko Tošković

by OMSA Archive | September 18, 2018

1. Opiši tok dosadašnjeg školovanja.

Ranko: Nakon prirodno-matematičkog smjera gimnazije Stojan Cerović, počeo sam sa BSc studijama na Univerzitetu Crne Gore. Na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) sam završio BSc studije na odsjeku za Elektroniku, telekomunikacije i računare, a istovremeno sam završio dvije godine BSc studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, na odsjeku za Fiziku. Nakon toga sam završio specijalističke studije u grupi za Elektroniku na ETF-u. Slijede MSc studije iz Nanonauka i nanotehnologija koje sam završio na KU Leuvenu i Chalmers univerzitetu tehnologije i tokom kojih sam se specijalizirao za nanofiziku. Nakon toga sam uradio doktorat iz eksperimentalne fizike, u oblasti kvantne nanofizike, na TU Delftu. Trenutno radim kao istraživač u holandskom nacionalnom institutu za metrologiju.

2. Koliko je na tebe uticalo studiranje u inostranstvu?

Ranko: Učinilo me je samostalnijim.

3. Tvoja najveća motivacija na tom putu?

Ranko: Sviđalo mi se to sto sam studirao i želio sam da budem u vrhu klase, gdje god da sam studirao.

4. Da li si nekad pomislio da odustaneš?

Ranko: Ne. Odustajanje nikada nije bilo opcija. To je samo za one koji to mogu da priušte.

5. Da li ti se tokom boravka u inostranstvu dešav nešto nesvakidašnje, što bi želio da podijeliš sa nama?

Ranko: Ne, ja sam poprilično dosadan.

6. Zbog čega si odlučio da ostaneš u inostranstvu?

Ranko: Za sada ostajem van Crne Gore zbog boljih ekonomskih uslova, a i zbog toga što Crnoj Gori nije potrebno znanje koje sam stekao tokom mastera i doktorata.

7. Koju poruku bi poslao mladima koji su još uvijek u procesu odlučivanja o školovanju u inostranstvu?

Ranko: Ako razmišljate o tome, provedite dosta vremena na internetu tražeći stipendije i uložite vrijeme (na vrijeme) u učenje engleskog jezika, ako vec nije dobar. Ako ne razmišljate o tome, počnite. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)

8. Dopuni poznati arhetip odlikom za individualnu valorizaciju unutar i izvan modernog crnogorskog društva: "Čojstvo, junaštvo i..."?

Ranko: Istrajnost.

9. Šta danas rade ljudi koji su te originalno inspirisali da pratiš svoja interesovanja i ambicije, da radiš na dostizanju profesionalnog nivoa na kome si trenutno?

Ranko: Ljudi koji su mi sugerisali da pođem vani na studije su uglavnom bili moji nastavnici i profesori. Većina njih i danas radi u obrazovanju ili se bavi naukom na neki način.

10. Da si danas maturirao u Crnoj Gori, koji bi bio tvoj idući korak?

Ranko: Sjedio bih za kompjuterom satima dnevno dok ne bih našao program sa punom stipendijom za BSc studije u fizici negdje u EU. Ne zbog toga što mislim da su BSc studije u Crnoj Gori loše (naprotiv, zapravo - ja, na primjer, sam pošao iz Crne Gore sa odličnom bazom znanja i radnim navikama), već jer bih volio da sam bio izložen internacionalnom okruženju od početka mojih studija.