VEDAD FETAHOVIĆ I ANDRIJA TOMIĆ

by OMSA Archive | February 15, 2021

Vedad Fetahović i Andrija Tomić su osnivači start-up ideje @s4mtechnologies

Vedad je osnovne studije građevine završio u Skoplju, a master studije u Budimpešti. Andrija je student osnovih studija međunarodnih odnosa u Budimpešti. 

,,Vedad je došao do ove ideje, tokom svog angažmana kao terenskog inženjera u Rožajama, obzirom da, zbog četvorogodišnjeg odsustva radi studija, nije bio upoznat sa lokalnim izvođačima radova i majstorima. Da bi došao do njihovog kontakta, morao je da se raspituje kod starijih, te mu je palo na pamet da bi bilo lakše kada bi postojala aplikacija koja bi spajala klijenta i majstora.
Pružaoci usluga će veoma lako moći da preko aplikacije plasiraju svoje znanje i vještine na tržište, dok će klijenti, koji takođe teže da uštede što više novca, imati najbolje i najjeftnije ponude. Takođe, ovo bi mogla da bude odlična prilika za studente, koji nemaju vremena da rade puno radno vrijeme, te da odaberu svega nekoliko poslova, kada su u mogućnosti.
Ideja se kroz konsultacije sa potencijalnim klijentima razvijala, te danas umjesto same aplikacije, obuhvata cijelu tech kompaniju, koja će razvijati ovaj projekat kroz nekoliko faza. Dakle, inicijalno, aplikacija je trebala da se koristi u građevinskom sektoru, ali je kasnije ideja proširena da pokriva sve vrste usluga. 
Cijeli projekat sastoji se od četiri faze. Pored aplikacije koja predstavlja prvu fazu, fokus će biti i na – Drive and Delivery, Bon Voyage i Crypto fazama. Za Crnu Goru će naročito biti važna treća faza – Bon Voyage, koja će biti usmjerena na sektor turizma. Nije nam cilj da odjednom pustimo sve faze, već ćemo na svakoj fazi raditi postepeno sa puno pažnje i posvećenosti. Želimo da obezbjedimo najveći stepen sigurnosti."