Konačna lista delegata lokalnih zajednica za sjednicu Skupštine 2021

by codepixel | July 13, 2021

Kao što znate, pred nama je ljetnja sjednica Skupštine OCSI. Sjednica Skupštine OCSI je vrlo značajan događaj za organizaciju, te je stoga od velike važnosti bilo da svi vi, kao pripadnici lokalnih zajednica imate svoje mjesto u procesu odlučivanja. Prethodnih nedelja bio je otvoren javni poziv za delegate. Zahvaljujemo se svima na interesovanju za ljetnju Skupštinu, svima koji su se prijavili i glasali!

Od 26 lokalnih zajednica, 10 lokalnih zajednica je izabralo svoje delegate činjenicom da se za poziciju prijavio samo po jedan kandidat, 8 će biti predstavljano od strane lokalnih koordinatora, unutar dvije zajednice su održani lokalni izbori usljed većeg broja prijavljenih kandidata, dok 7 zajednica neće imati svog predstavnika (od čega tri zajednice nemaju lokalnog koordinatora, i po Statutu ne ulaze u kvorum). Na samoj sjednici, svi predstavnici lokalnih zajednica će imati po jedan vrijednovani glas/delegatu (shodno broju registrovanih članova u njihovim zajednicama).

Kompletna lista delegata po lokalnim zajednicama

Austrija- Elma Dervić
Belgija- Ammar Tivari
Holandija- Petar Vučković
Italija- Milena Nenezić
Kina- Nikola Rabrenović
Južna Koreja- Mirjana Adžić
Luksemburg- Tara Lipovina
*Mađarska- Andrija Tomić
Njemačka- Andrijana Ivanović
Češka- Nikola Tasić
Slovačka- Milica Striković
Španija- Jovana Nikčević
**Rusija- Jovana Purović
SAD- Milica Ivanović
Kanada- Milenka Anđelić
Slovenija- Pavle Komatina
Švajcarska- Marko Šćepanović
Turska- Amer Drešević
UAE- Pavle Vulanović

*Za delegata lokalne zajednice Mađarske su se prijavila tri kandidata: Andrija TomićLazar Dašić i Radosav Razić. Sva tri kandidata su ukupno primila 10 glasova, pri čemu su Lazar Dašić i Radosav Razić imali po jedan glas. Andrija Tomić je imao 8 pristiglih glasova, od čega su 4 bila nevažeća ( glasači nisu članovi lokalne zajednice Mađarske ili nisu registrovani članovi OCSI). Sa 4 glasa, za delegata je izabran Andrija Tomić.

** Za delegata lokalne zajednice Rusije prijavile su se dvije kandidatkinje: Đurđina Jevrić i Jovana Purović. Na ovim lokalnim izborima glasala su četiri člana i kao svoju predstvnicu jednoglasno izabrali Jovanu Purović.

Radni materijal i dnevni red će biti naknadno poslati, najkasnije 10 dana pred održavanje sjednice. Sjednica će se održati 31.07. u Podgorici i biće otvorena za sve članove OCSI, pri čemu će samo delegati imati pravo glasa. Sve dodatne informacije biće vam dostupne u pozivnicama koje ćete primiti zajedno sa radnim materijalom. 

Za sva dodatna pitanja možete nam se javiti na info@omsa.me.