Učešće na mentorskom programu Radar

by codepixel | August 11, 2020

Predstavljamo novi OMSA mentorski program RADAR koji povezuje crnogorske studente u inostranstvu, koji su u potrazi za poslom, sa crnogorskim profesionalcima školovanim u inostranstvu, koji svojim radnim iskustvom, idejama, kontaktima i savjetima mogu da im pomognu u lakšoj, bržoj i boljoj integraciji na tržište rada. Danas, 3. avgusta, predstavljamo pilot program i otvaramo poziv za zainteresovane studente da se prijave na isti do 24. avgusta! Program će trajati do 1. novembra ove godine.

Više informacija na omsa.me/radar