VLADANA ULAMA

by OMSA Archive | September 9, 2020

Ime i prezime: Vladana Ulama.
Srednja škola: Gimnazija “Niko Rolović”, Bar
Visoko obrazovanje: Univerzitet u Trstu - Hemijska i farmaceutska tehnologija

Šta za tebe predstavlja studiranje u inostranstvu?

Dolazak u Trst za mene predstavlja jedno novo poglavlje u životu, puno izazova. Ovaj grad nudi mnogo mogućnosti. Prepun sudenata raznih kultura, nacionalnosti i načina života, dozvoljava da upoznamo sebe i da se razvijamo i mijenjamo neke ustaljene navike. Jak obrazovni sistem, profesori koji se trude da nam prenesu svoje znanje, rad u grupama i raznim organizacijama omogućava da se dosta toga nauči i primijeni u daljem školovanju ali i životu. Drago mi je što mogu svakodnevno da učim i da saznajem nove stvari i samim tim proširujem svoje vidike.