VLADIMIR ĐUKANOVIĆ

by OMSA Archive | December 26, 2020

•Srednje obrazovanje:
-Gimnazija "Stojan Cerović", Nikšić
•Visoko obrazovanje:
-Elektrotehnika, Budapest University of Technology and Economics

Vođen lijepim iskustvom tokom prethodne godine odlučio sam da nastavim sa radom u OMSI. Smatram da je povezivanje naših studenata u inostrastvu veoma važno i nadam se da će moj rad, kao i rad cijele ekipe, doprinijeti lakšem snalaženju naših studenata u inostrastvu, usmjeriti mnoge kojim putem da idu ako žele da započnu ili nastave studije u inostranstvu, ali i otvoriti nove mogućnosti za mlade stručnjake koji su članovi organizacije.

#omsa#ocsi#studyingabroad#humansofomsa