VLADIMIR VUKMANOVIĆ

by OMSA Archive | August 23, 2021

Vladimir je magistrirao na fakultetu ekonomije, menadžmenta i poslovnog prava, na smjeru menadžment, na Univerzitetu Aldo Moro u Bariju.

Čestitamo!